HIDDEN>שונות שונות שונות>פרס מדיסיס לא.ב. יהושע>

פרס מדיסיס לא.ב. יהושע

ספרו של אברהם ב. יהושע, 'חסד ספרדי', זכה בפרס מדיסיס הצרפתי לספר הזר הטוב ביותר לשנת 2012. בצרפתית נקרא הספר – Rétrospective רטרוספקטיבה.

פרס מדיסיס הוא אחד הפרסים הספרותיים החשובים בעולם. הוא מוענק מדי שנה לסופר הכותב בצרפתית ולסופר זר – קטגוריה שבה זכו, בין היתר, אלזה מורנטה, פיליפ רות, מילן קונדרה, פול אוסטר ותומאס ברנהרד.

זו השנה השנייה ברציפות שזוכה בקטגוריית הספר הזר סופר ישראלי – לפני שנה זכה 'אשה בורחת מבשורה' מאת דויד גרוסמן.

 

הספריה החדשה מברכת את יהושע בחום.