HIDDEN>שונות שונות שונות>דוד פוגל: ציוני דרך>

דוד פוגל: ציוני דרך1891 – פוגל נולד בעיר סטנוב שבפודוליה (אוקראינה של היום).

 

1912 – מתיישב בווינה.

 

1914 – נכלא כנתין של מדינת אויב (רוסיה), משוחרר ב-1916.

1919 – נישא לאילקה, חולת שחפת. לוקה בעצמו בשחפת.

 

1923 – מוציא את ספר שיריו 'לפני השער האפל', היחיד שפרסם בחייו.

 

1925 – מהגר לפריז עם אשתו השנייה, עדה נדלר.

 

1927 – מפרסם את הנובלה 'בבית המרפא' בהוצאת מִצפה, בעריכת אשר ברש. נוסח זה כולל צִנזורים של העורך ושיבושים אחדים כתוצאה מטעויות בקריאת כתב-היד.

 

1929 – מהגר לישראל, נולדת בתו היחידה תמרה, עוזב כעבור שנה לאירופה. מפרסם בשלושה כרכים את הרומאן 'חיי נישואים' בהוצאת מִצפה.

 

1934 – מפרסם את הנובלה 'נוכח הים' בכתב-העת 'ספר השנה של ארץ-ישראל', בעריכת לחובר. הנובלה מעולם לא ראתה אור בנפרד כספר בחיי פוגל, ונשכחה.

 

1937 – פוגל שולח לישראל כתב-יד שמכנס את שיריו מאז 1923, 'לעבר הדממה'. הספר אינו רואה אור. לאחר מותו של ברש נשכח כתב-היד.

 

1939 – נכלא בצרפת כנתין מדינת אויב (אוסטריה). משוחרר ב-1941.

 

1944 – נתפס באוטוויל על-ידי הגסטפו, מועבר למחנה הריכוז דראנסי וממנו למחנה ההשמדה אושוויץ. מת באושוויץ.

 

1954 – נתן זך מפרסם במוסף 'משא' של 'למרחב' את המסה "בעקבות משורר שנשכח" על שירת פוגל.

 

1966 – דן פגיס מוציא את 'כל שירי דוד פוגל', הכוללים את שירי 'לפני השער האפל' ואת השירים שאיתר פגיס בעיתונות הספרותית שלאחר 1923, מבלי לדעת על כתב-היד של 'לעבר הדממה'.

 

1972 –בכתב-העת סימן קריאה 1 מתפרסם מאמר נרחב של יעל שורץ, "כל ברקי צבעונים: תבניות הצבעים בשירת פוגל".

 

1974 – מנחם פרי מפרסם את 'נוכח הים' לראשונה כספר, בספרי סימן קריאה. ישראל הר מוציא בספריית תרמיל את 'בבית המרפא' בנוסח הישן. הנוסח שמתפרסם כולל עשרות קלקולים, עיוותי תחביר והטעיות, שנבעו מאי-הבנת הטקסט. פרי מפרסם בחוברת סימן קריאה 3.4 הרצאה של פוגל על הספרות העברית, "לשון וסגנון בספרותנו הצעירה", ממסע הרצאות שערך בפולין ב-1931.

 

1983 – אהרן קומם מוציא את ספר השירים השני של פוגל 'לעבר הדממה' מ-1937, שהתגלה בעזבונו של אשר ברש.

 

1986 – 'חיי נישואים' מתפרסם בסדרת הספריה בנוסח חדש של מנחם פרי לפי כתבי-היד.

 

1990 – מתפרסם הקובץ 'תחנות כבות' (הספריה החדשה), הכולל: נוסחים חדשים של 'נוכח הים' ו'בבית המרפא' לפי כתבי היד, בעריכת מנחם פרי; עיבוד ותרגום מיידיש של פרי לרומאן האחרון של פוגל 'כולם יצאו לקרב'; היומן העברי של פוגל; ולראשונה – סיפורו הראשון, "הדייר". באחרית הדבר מבשר פרי על קיומו של רומאן נוסף, 'מיכאל רוסט', שפרק הפתיחה שלו נמצא בידיו.

 

2005 – 'נוכח הים' יוצא בסדרת הספריה הקטנה.

 

2008 – 'בבית המרפא' יוצא בסדרת הספריה הקטנה.

 

2009 – לילך נתנאל מגלה בארכיון גנזים טיוטה של הרומאן שעליו בישר פרי ב-1990.

 

2012 – הרומאן רואה אור בהוצאת עם עובד תחת השם 'רומן וינאי'.